Pierwsza Pomoc

Pierwsza pomoc

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym. W czasie szkolenia uczestnicy ćwiczą resuscytację, postępowanie w stanach nagłych, jak i zabezpieczenie urazów. Dzięki ćwiczeniom i symulacjom realizowanym w różnych wariantach uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę postępowania z poszkodowany. Nasze szkolenia prowadzone są przez lekarzy i ratowników medycznych.

W naszych szkoleniach używamy:

  • fantomów elektronicznych,
  • fantomów oddechowych,
  • symulatorów ran,
  • szyn Kramera,
  • kamizelek do ćwiczeń zadławień.
Dane firmowe:
SDPS Sp. z o.o.
ul. Liliowa 33U/2
04 - 953 Warszawa
NIP: 5272611068
REGON: 142023028
KRS: 0000337419
Adresy mailowe:
© SDPS - All Rights Reserved