RODO i Polityka cookies

RODO

Rozumiemy, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna, dlatego chcemy, abyś wiedział i rozumiał, jak i dlaczego SDP i SDPS Sp. z o.o.. gromadzi i w jakim zakresie przetwarza informacje o Tobie. Dowiesz się tego w poniższym dokumencie, gdzie ujęliśmy podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawiamy informacje na temat praw jakie przysługują osobom fizycznych. Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w niniejszym dokumencie przetwarzane dane są tylko przez nasze firmy SDP lub SDPS Sp. z o.o.. Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie i używanie informacjami zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, chcemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są firmy powiązane SDP  z siedzibą w Warszawie, ul. Rembielińska 10B/19, 03-343 Warszawa oraz SDPS  Sp. z o.o., ul. Liliowa 33U/2, 04-953 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Liliowa 33U/2, 04-953 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@sdps.com.pl

Bezpieczeństwo

Podejmujemy różnego  rodzaju kroki mające na celu, ochronę informacji o Tobie przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub zniszczeniem. Wprowadziliśmy procedurę bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność przetwarzanych przez nas Twoich danych.

Przetwarzanie

Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio do nas, w chwili gdy chcesz skorzystać z naszych Usług. W zależności od rodzaju usługi  możemy zbierać różne informacje o Tobie. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Osoby kontaktujące się z nami

Zbieramy dane osobowe, gdy osoba fizyczna kontaktuje się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym poprzez formularz kontaktowy (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, treść wiadomości). Dane, które otrzymaliśmy wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. W trakcie wymiany wiadomości dane osobowe wskazane powyżej mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe.  W przypadku skorzystania z naszych usług będziemy wymagali dodatkowych danych takich jak: data urodzenia, miejsce urodzenia oraz numer pesel.

Osoby indywidualne korzystające z naszych usług

Świadcząc szeroki zakres Usług przetwarzamy wiele kategorii danych. Są to dane identyfikacyjne, typu: adres zamieszkania, numer telefonu. W przypadku skorzystania z naszych usług będziemy wymagali dodatkowych danych takich jak: data urodzenia, miejsce urodzenia oraz numer pesel.

Klienci

W celu świadczenia usług B2B, podpisywania umów i ich realizacji zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu. Zbierane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe pracodawcy, służbowy numer telefonu, adres e-mail.

Współpracownicy oraz podwykonawcy

Zbieramy dane osobowe w celu zamawiania i otrzymywania Usług, jak również świadczenia Usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, które są wymagane do zawarcia umowy.

Kontakty biznesowe

Zbieramy i przetwarzamy dane biznesowe naszych Klientów i potencjalnych Klientów. Dane te obejmują imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy. Dane te otrzymujemy od firm.

Osoby korzystające ze strony sdps.com.pl

Odwiedzając naszą stronę możesz pozostawić nam następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu.

Możemy również automatycznie zbierać informację za pośrednictwem plików cookies. Więcej informacji o coockies znajdziesz poniżej w stopce polityka prywatności.

Osoby korzystające z platformy e-learningowej

W celu udostępnienia szkolenia na platformie e-learningowej oraz wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia rejestrując się pozostawiasz nam następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

SDP i SDPS Sp. z o.o.  przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:

a) wystawiania zaświadczeń lub certyfikatów;

b) zapewnienia właściwej obsługi Klienta;

c) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. telefonicznie lub przez formularz kontaktowy);

d) kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem naszych usług.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas gdy jest to potrzebne i jest zgodne z przepisami prawa. Twoje dane mogą być przekazywane:

a) podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie techniczne dla naszych systemów IT oraz zarządzania stroną www;

b) organom nadzorczym zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku procesu sądowego  lub wniosek instytucji rządowy.

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującym przepisami RODO po dniu 25 maja 2018 roku osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację. Pamiętaj to Tobie przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych – masz prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy.

2. prawo do sprostowania danych –  gdy są nieaktualne lub nieprawidłowe.

3. prawo do usunięcia danych –zawsze masz praw, wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych.

4. prawo do ograniczenia przetwarzania - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

5. prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili możesz wnieść sprzeciw do przetwarzania Twoich danych w  sytuacjach szczególnych np. działań marketingowych.

6. prawo do wniesienia skargi - pamiętaj, masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl lub pod adresem Generalny Inspektor OchronyDanych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-maila na adres: rodo@sdps.com.pl

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki „cookie"?
Poprzez pliki „cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies"?
Pliki „cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies" używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies" ? „sesyjne" oraz „stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

 1. Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
 2. Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu:
 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 1. Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 1. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
 2. Cookies stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

Ze względu na pochodzenie administratora serwisu, który zarządza cookies:

 1. Cookie własne (first party cookie) – cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
 2. Cookie zewnętrzne (third-party cookie) – cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

Ze względu na cel jakiemu służą:

 1. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
 2. Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
 3. Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
 4. Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 5. Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
 6. Reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
 7. Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
 8. Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

1. Nieszkodliwe – obejmuje cookies:

 • niezbędne do poprawnego działania witryny
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

2. Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

Czy pliki „cookies" zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Dane firmowe:
SDPS Sp. z o.o.
ul. Liliowa 33U/2
04 - 953 Warszawa
NIP: 5272611068
REGON: 142023028
KRS: 0000337419
Adresy mailowe:
© SDPS - All Rights Reserved