(PPOŻ) Przeciwpożarowe

Szkolenia pracowników i koordynatorów ewakuacji

Szkolenia prowadzą strażacy, specjaliści i inspektorzy ppoż. z wieloletnim doświadczeniem. Podczas zajęć nauczymy postępowania w razie wybuchu pożaru i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Zajęcia składają się z dwóch bloków: zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego: obsługa różnego rodzaju typu gaśnic, koca gaśniczego, hydrantu oraz przejścia przez zadymiony tunel.

Próbna ewakuacja

Na życzenie klientów prowadzimy kompleksowe próbne ewakuacje z budynku. Usługa obejmuje zakres od powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zabezpieczenie, kontrolę i analizę przebiegu ewakuacji, po sporządzenie dokumentacji z ewakuacji. Przed ewakuacją zostaje opracowany scenariusz ćwiczeń.

Dane firmowe:
SDPS Sp. z o.o.
ul. Liliowa 33U/2
04 - 953 Warszawa
NIP: 5272611068
REGON: 142023028
KRS: 0000337419
Adresy mailowe:
© SDPS - All Rights Reserved