(UDT) Urząd Dozoru Technicznego

Szkolenia UDT pozwalają na nabycie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Obowiązkowo po zakończeniu szkolenia trzeba zdać egzamin przed komisją UDT. Otrzymane uprawnienia są bezterminowe i można posługiwać się nimi na terenie całej UE. Szkolenia są realizowane według programów zatwierdzonych przez UDT.

 

Kurs na wózki jezdniowe

Wózki jezdniowe kat. I WJO
Kurs na wózki jezdniowe specjalizowane jest dla pracowników magazynów i sklepów, zwłaszcza wielkopowierzchniowych, pracowników placów składowych i hurtowni, oraz osób nadzorujących pracę wózków. Kurs operatora wózka jezdniowego kat. I WJO kończy się egzaminem, i uprawnia bezterminowo do operowania wszystkimi typami wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenie uprawniające do wymiany butli gazowej – gratis.

Cel szkolenia:
Celem kursu na wózki jezdniowe specjalizowane jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków podnośnikowych – kat. I WJO.

Czas trwania szkolenia:
Kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem obejmuje 81 godzin zajęć. (56 godz – część teoretyczna i min. 25 godz. – część praktyczna)

Program szkolenia:

 1. przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
 2. typy wózków jezdniowych specjalizowanych
 3. budowa wózków jezdniowych
 4. czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
 5. czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
 6. czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
 7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych specjalizowanych
 9. praktyczna nauka jazdy

Wymagania do rozpoczęcia kursu na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Egzamin po kursie na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem
Egzamin końcowy po kursie na operatora wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem odbywa się w Ośrodku Szkolenia Linia nauka jazdy (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zmian rozporządzenia od sierpnia 2018 roku.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

Kurs na wózki jezdniowe kat. II WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO są jednym z najbardziej i powszechnych środków transportu wewnątrzzakładowego. Wózki jezdniowe podnośnikowe to kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym, przystosowane do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowane w transporcie bliskim i magazynowaniu, załadunku samochodów ciężarowych i wagonów.
W magazynach i hurtowniach oraz w zakładach usługowych i produkcyjnych, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, powszechnie znany wózek jezdniowy podnośnikowy, potocznie zwany wózkiem widłowym , sztaplarką czy widlakiem stał się niezastąpionych środkiem do przemieszczania ładunków. Współczesne systemy transportowo – magazynowe i związana z nimi logistyka działania sprawiają, że materiał przeznaczony do przemieszczenia przy pomocy wózka widłowego najczęściej umieszcza się na drewnianych paletach transportowych. W zależności od rodzaju wózka szkolimy na wózki tzw. czołowe i boczne. Szkolenie uprawniające do wymiany butli gazowej – gratis.

Cel szkolenia:
Celem kursu na wózki jezdniowe podnośnikowe jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków podnośnikowych – kat. II WJO.

Czas trwania szkolenia:
Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe obejmuje 59 godzin zajęć. (44 godz. – część teoretyczna i min. 15 godz. – część praktyczna, dodatkowo 8 godz. wymian butli)

Program szkolenia:

 1. przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
 2. typy wózków jezdniowych specjalizowanych
 3. budowa wózków jezdniowych
 4. czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy
 5. czynności operatora przy obsłudze wózka w trakcie pracy wózkami
 6. czynności operatora przy obsłudze wózka po zakończeniu pracy
 7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych
 9. praktyczna nauka jazdy

Wymagania do rozpoczęcia kursu na wózki podnośnikowe:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Egzamin po kursie na wózki jezdniowe podnośnikowe
Egzamin końcowy po kursie na operatora wózków podnośnikowych odbywa się na terenie firmy (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zmian rozporządzenia od sierpnia 2018 roku.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

Kurs na wózki jezdniowe kat. III WJO

Wózki jezdniowe unoszące kat. III WJO są jednym z najbardziej i powszechnych środków transportu wewnątrzzakładowego. Wózki unoszące to kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym, przystosowane do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowane w transporcie bliskim i magazynowaniu, załadunku samochodów ciężarowych i wagonów.
W magazynach i hurtowniach oraz w zakładach usługowych i produkcyjnych, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, powszechnie znany wózek jezdniowy unoszący, potocznie zwany tramwajem stał się niezastąpionych środkiem do przemieszczania ładunków. Współczesne systemy transportowo – magazynowe i związana z nimi logistyka działania sprawiają, że materiał przeznaczony do przemieszczenia przy pomocy wózka unoszącego najczęściej umieszcza się na drewnianych paletach transportowych.

Cel szkolenia:
Celem kursu na wózki unoszące jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi wózków unoszących oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków podnośnikowych – kat. III WJO.

Czas trwania szkolenia:
Kurs na wózki jezdniowe unoszące obejmuje 13 godzin zajęć. (10 godz. – część teoretyczna i min. 3 godz. – część praktyczna)

Program szkolenia:

 1. typy wózków jezdniowych specjalizowanych
 2. budowa wózków jezdniowych unoszących
 3. czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy wózkami, po zakończeniu pracy
 4. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 5. BHP przy obsłudze wózków
 6. praktyczna nauka jazdy

Wymagania do rozpoczęcia kursu na wózki unoszące:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Egzamin po kursie na wózki unoszące
Egzamin końcowy po kursie na operatora wózka unoszącego odbywa się terenie firmy (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na wózki jezdniowe unoszące:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zmian rozporządzenia od sierpnia 2018 roku.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

Kurs na podesty ruchome

Podesty ruchome (inaczej zwane podnośnikami koszowymi potocznie zwane norzycówkami czy zwyżkami) to urządzenia, które stosuje się do podnoszenia załadunku na odpowiednią wysokość, używając przy tym platformy lub gondoli zawieszonych na ciągniku lub unoszonych na dźwigniku.
Zalety użytkowe tych urządzeń, jak np. bliskość dojazdu do określonego obiektu, duża wysokość podnoszenia, łatwe manewrowanie ruchami platformy lub kosza. Urządzenia wykorzystywane są do wykonywania różnych prac: montażu różnych konstrukcji, , montażu pokryć dachowych czy rynien, prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego, montażu reklam, napraw linii energetycznych, przycinki drzew.

Wyróżniamy dwie kategorie podestów:
IP - ruchomych przejezdnych (wolnobieżne, samojezdne montowanych na pojeździe, przewoźne).
IIP - ruchomych (wiszące, masztowe, stacjonarne).

Cel szkolenia:
Celem kursu na operatora podestów praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi podestów oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi podestówh – kat. IP lub IIP

Czas trwania szkolenia:
Kurs na operatora podestów obejmuje 35 godzin zajęć. (25 godz. – część teoretyczna i min. 10 godz. – część praktyczna)

Program szkolenia:

 1. typy podestów
 2. budowa podestów
 3. czynności operatora przy obsłudze podestów przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy wózkami, po zakończeniu pracy
 4. stateczność podestów
 5. BHP przy obsłudze podestów
 6. wiadomości o dozorze technicznym
 7. praktyczna nauka jazdy

Wymagania do rozpoczęcia kursu na podesty kategorii I P i II P:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Egzamin po kursie na podesty kategorii IP i IIP
Egzamin końcowy po kursie na operatora podestów odbywa się na terenie firmy (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na podesty kategorii I P i II P:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. (Dz.U. NR 193, poz. 1890 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Dz.U. z 2015 r. Nr. 0, poz 1125)

 

Kurs na suwnice i cięgniki

Suwnice to urządzenia należące do dźwignice, wspomagające całą masę procesów technologicznych związanych z transportowaniem ładunków w zakładach pracy. Suwnice to urządzenia pracujące w ruchu przerywanym transportujące różne towary na krótkich odcinkach drogi – torowiska. Towar przemieszczany jest w kilku kierunkach - przód, tył, lewo, praw oraz góra, dół za pomocą urządzeń sterujących. Z uprawnieniami do obsługi suwnic możemy również operować Cięgnikami kategorii IW oraz IIW.
Wyróżniamy dwie kategorie suwnic:
I S – sterowane z poziomu kabiny
II S – sterowane z poziomu roboczego
Wyróżniamy dwie kategorie cięgników:
I W - Wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W
II W - Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Cel szkolenia:
Celem kursu na operatora suwnic jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi suwnic oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi suwnic – kat. IS lub IIS

Czas trwania szkolenia:
Kurs na operatora suwnic obejmuje 35 godzin zajęć. (25 godz. – część teoretyczna i min. 10 godz. – część praktyczna)

Program szkolenia:

 1. typy suwnic
 2. budowa suwnic
 3. czynności operatora przy obsłudze suwnic przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy wózkami, po zakończeniu pracy
 4. BHP przy obsłudze suwnic
 5. wiadomości o dozorze technicznym
 6. praktyczna nauka jazdy

Wymagania do rozpoczęcia kursu na suwnice:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Egzamin po kursie na suwnice
Egzamin końcowy po kursie na operatora suwnic odbywa się na terenie firmy (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na operatora suwnic:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. (Dz.U. NR 193, poz. 1890 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Dz.U. z 2015 r. Nr. 0, poz 1125)

 

Kurs na żurawie kategorii II Ż

Żurawie przeładunkowe jest to odmiana dźwigu, montowanego na samochodach ciężarowych, lub ciągnikach – żurawie leśne. Żurawie są zaliczane do urządzeń typu dźwignica, określanych jako maszyny o pracy przerywanej, przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego.
Wyróżniamy dwie kategorie żurawi:
I Ż – wieżowe oraz szybko montujące żurawie przewoźne,
II Ż – stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne.

Cel szkolenia:
Celem kursu na operatora żurawi jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi żurawi oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi suwnic – kat. II Ż

Czas trwania szkolenia:
Kurs na operatora żurawi kategorii IIŻ obejmuje 35 godzin zajęć. (25 godz. – część teoretyczna i min. 10 godz. – część praktyczna)

Program szkolenia:

 1. typy żurawi
 2. budowa żurawi
 3. czynności operatora przy obsłudze żurawi przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy wózkami, po zakończeniu pracy
 4. BHP przy obsłudze żurawi
 5. wiadomości o dozorze technicznym
 6. praktyczna nauka jazdy

Wymagania do rozpoczęcia kursu na żurawie:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Egzamin po kursie na żurawie kategorii II Ż
Egzamin końcowy po kursie na operatora suwnic odbywa się na terenie firmy (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na operatora żurawi:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. (Dz.U. NR 193, poz. 1890 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Dz.U. z 2015 r. Nr. 0, poz 1125)

 

Kurs na układnice

Układnice to urządzenia pozwalające na łatwą automatyzację procesu składowania ładunków w magazynie. Przemieszczają się wzdłuż korytarzy regałowych. Załadunki i wyładunki realizowane są w trakcie jednego cyklu pracy dźwignicy, co zapewnia wysoką efektywność urządzenia. Wyróżniamy jedną kategorię układnic – I U.

Cel szkolenia:
Celem kursu na operatora układnic jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi żurawi oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi układnic – kat. IU

Czas trwania szkolenia:
Kurs na operatora układnic obejmuje 35 godzin zajęć. (25 godz. – część teoretyczna i min. 10 godz. – część praktyczna)

Program szkolenia:

 1. typy układnic
 2. budowa układnic
 3. czynności operatora przy obsłudze układnic przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy wózkami, po zakończeniu pracy
 4. BHP przy obsłudze układnic
 5. wiadomości o dozorze technicznym
 6. praktyczna nauka jazdy

Wymagania do rozpoczęcia kursu na układnice:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • ważne badania lekarskie

Egzamin po kursie na układnice
Egzamin końcowy po kursie na operatora suwnic odbywa się na terenie firmy (cena egzaminu przez UDT 152 zł.)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kurs na układnice:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. (Dz.U. NR 193, poz. 1890 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Dz.U. z 2015 r. Nr. 0, poz 1125

 

Dane firmowe:
SDPS Sp. z o.o.
ul. Liliowa 33U/2
04 - 953 Warszawa
NIP: 5272611068
REGON: 142023028
KRS: 0000337419
Adresy mailowe:
© SDPS - All Rights Reserved